Meer dan buren alleen

Rondleiding

Wanneer je interesse hebt bewoner te worden van ons Centraal Wonen Project dien je eerst aan een rondleiding mee te doen.

De volgende rondleidingen zijn:

  • Zaterdag 7 september 10.00 uur
  • Zaterdag 5 oktober 10.00 uur    
  • Zaterdag 2 november 10.00 uur
  • Zaterdag 7 december 10.00 uur

Je kunt je hier aanmelden voor een rondleiding.

Na de rondleiding krijg je een inschrijf formulier mee of digitaal toegezonden.  Deze kan je digitaal of per post opsturen met een motivatiebrief en maak je éénmalig 5 euro over.  Wanneer aan dit alles is voldaan ben je ingeschreven op onze belangstellenden lijst en kun je aangeven voor welk type woning je graag in aanmerking wilt komen.

Volledig lid

Wanneer er een woning vrij komt gaat het betreffende kluster een aantal geschikte kandidaten zoeken uit de belangstellenden lijst en uitnodigen voor een gesprek.  Wanneer je dan uitgekozen wordt word je ook volledig lid van de bewonersvereniging. Hieraan zijn wel kosten verbonden voor o.a. gebruik Centrale Ruimte, à €32,50 per volwassen lid per jaar.

Buurtlid

Daarnaast hebben we nog buurtleden. Dit zijn bewoners uit de directe omgeving die graag op de hoogte worden gehouden van aktiviteiten en het maandelijkse blad “De Heerdenpost” ontvangen.